WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
23.12.2015

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (dotyczy procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Administarcyjnym w WFOŚiGW w Łodzi).

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym

Informujemy, że w wyniku analizy złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Smolec Kinga
Rozprza
 2. Siuta Dominika
Łódź
 3. Szeszko Agnieszka
Łódź
 4. Kołodziejska Marta
Burzenin
 5. Marciniak Magdalena
Łódź
 6. Klatka Agnieszka
Łódź

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 29.12.2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi.Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 29.12.2015 r. od godziny 10.00 w sali konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi.