WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
17.11.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektora w Zespole Przygotowania Umów i Współpracy z Bankami

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów i Współpracy z Bankami (2 etaty)

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska została wybrana Pani Alina Kociołek zamieszkała w Łodzi oraz Pani Małgorzata Figiel zamieszkała w Kudrowicach.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku o Inspektora w Zespole Przygotowania Umów i Współpracy z Bankami. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydatów wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.