WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
26.08.2015

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Starszy Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Informujemy, że w wyniku analizy złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Zielińska Ewelina
Konstantynów Łódzki
 2. Wyczółkowska Aleksandra Łódź

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 27.08.2015 r. w sali konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi o godzinie 10.00. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 27.08.2015 r. od godziny 10.30.