WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
16.07.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Administarcyjnym

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Administracyjnym

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: Pani Anna Poroszewska  zamieszkała w Kamieńsku.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Administarcyjnym. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.