WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
12.05.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: Pani Anna Osadców zamieszkała w Łodzi.


Uzasadnienie dokonanego naboru: wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.