WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
04.05.2015

Lista osób spełniających wymagania formalne - Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (dotyczy procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym)
Nazwa Instytucji:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Osadców Anna
Łódź
 2. Żak Iwona Ewelina
Bełchatów

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego, sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 05.05.2015 r. w sali konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi o godzinie 9.00. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 05.05.2015 r. od godziny 10.00.