WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
25.03.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

              

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Michał Tomczyk zamieszkały w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku  Starszego Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.