WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
18.03.2015

Lista osób spełniających wymagania formalne -Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy  Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1.  Bogucki Jacek Piotr
Tomaszów Mazowiecki
 2. Grabarczyk Tomasz
Łódź
 3.  Siudek Marta Łódź
 4.  Klatka Agnieszka Łódź
 5.  Tomczyk Michał Łódź
 6.  Wrzosek Elwira
Łódź

 Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego, sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 20.03.2015 r. w sali konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi o godzinie 9.30. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 20.03.2015 r. od godziny 10.30.