WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
18.03.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie złożono aplikacji. W związku z tym procedura naboru na ww. stanowisko została zakończona.