WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
17.02.2015

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że złożona aplikacja nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu. W związku z powyższym procedura naboru na ww. stanowisko została zakończona.