WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
08.05.2014

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Tomasz Ziółkowski zamieszkały w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.