WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
19.03.2014

Lista osób spełniających wymagania formalne - Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Eurpejskiej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

(dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Nazwisko i Imię Miejsce zamieszkania
 1.  Turkowska Katarzyna  Łódź
 2.  Sztajneker Michał  Pabianice
 3.  Kujawa - Woźniak Bogumiła  Bydgoszcz
 4.  Piekarek Krzysztof  Łódź
 5.  Siekierski Jacek  Łódź
 6.  Stępień Anna  Łódź

 

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 20.03.2014 r. w Sali Konferencyjnej w budynku C WFOŚiGW w Łodzi o godzinie 9.30. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 20.03.2014 r. od godziny 10.30.