WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
12.02.2014

Lista osób spełniających wymagania formalne - Główny Specjalista w Zespole Systemu Zarządzania

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
(dotyczy procedury naboru na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Systemu Zarządzania)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Systemu Zarządzania.
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 L.P.   Nazwisko i imię     Miejsce zamieszakania
 1.  Kić Halina  Katowice
 2.  Marciniak Emilia  Łódź
 3.  Przybył Ryszard  Łódź
 4.  Rembowski Łukasz  Koluszki

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 18.02.2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (sala konferencyjna, wejście "C") o godzinie 10.00. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się
z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 18.02.2014 r. od godziny 11.00.