WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
12.02.2014

Lista osób spełniających wymagania formalne - Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
(dotyczy procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 L.P.   Nazwisko i imię     Miejsce zamieszakania
 1.  Choroszewska Ewa  Łódź
 2.  Hayek Monika  Łódź
 3.  Sukienniczak Katarzyna  Łódź
 4.  Gapys Anna Maria  Łódź
 5.  Walczak Aneta  Łódź
 6.  Woszczatyńska Aleksandra  Pabianice
 7.  Czyżniak Barbara  Starowa Góra
 8.  Duszyńska Sylwia  Pabianice
 9.  Walisiak Monika  Ozorków
 10.  Olczyk Marta  Popień
 11.  Kantorski Krzysztof  Łódź
 12.  Rembowski Łukasz  Koluszki

 

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 18.02.2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (sala konferencyjna, wejście "C") o godzinie 10.00.Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 18.02.2014 r. od godziny 11.00.