WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
20.12.2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Starszy inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Rekomendowany przez Komisję Rekrutacyjną do zatrudnienia na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania - Pan Adam Subczyński nie przyjął proponowanych warunków płacy (informacja telefoniczna z dnia 03.12.2013 r.).
W związku z powyższym procedura naboru na ww. stanowisko została zakończona.