WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
19.11.2013

Lista osób spełniających wymagania formalne - Starszy Inspektor w Zespole Zarządzania

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

(dotyczy procedury naboru na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania)

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.    Imię i nazwisko    Miejsce zamieszkania

1.    Adam Subczyński    Łódź

2.    Sylwia Duszyńska    Pabianice

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się w dniu 25.11.2013 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju B 202 o godzinie 9.00. Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, która odbędzie się w dniu 25.11.2013 r. od godziny 10.00.