WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
19.07.2013

Informacja o wynikach naboru - Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Pan Sławomir Pytlawski zamieszkały w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie przez Kandydata wymaganych kompetencji oraz predyspozycji.