WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Państwowe jednostki budżetowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi "Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi" wnioski państwowych jednostek budżetowych Fundusz przyjmuje:

  • w terminie do dnia 28.02.2018 r. - dotyczy wniosków na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2019,

  • w terminie do dnia 30.04.2018 r. - dotyczy wniosków o przekazanie środków w roku 2018.  Nie mniej jednak zwracamy się z prośbą by wnioski te były składane możliwie jak najwcześniej, co pozwoli na szybsze ich rozpatrzenie i wypłatę środków, a co za tym idzie przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez Państwa zadań.

Do pobrania: