WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Osoby fizyczne

Programy Priorytetowe dla osób fizycznych na lata 2015 - 2016

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Nazwa programu:  Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego
Cel zadania:  Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierajacych azbest realizowanych przez osoby fizyczne
Okres wdrażania: 2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 70% kosztów całkowitych zadania

Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2015 - 2016
Cel zadania:  Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest - nabór zakończony

Nazwa programu:  Program priorytetowy dla osób fizycznych dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w latach 2015-2016
Cel zadania:  Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania oczyszczalni ścieków

Nazwa programu:  Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2015-2016
Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.600.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Nazwa programu: Program dla osób fizycznych realizujących przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2015 -2016
Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 1.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

 


Informacja o końcu naboru wniosków o dofinansowanie w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego w Bankach współpracujących z Funduszem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w dniu 30 września 2014 r. upływa ostateczny termin składania w Bankach współpracujących z Funduszem  wniosków o dofinansowanie w formie dopłat do oprocentowania oraz dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych.

OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE


Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych (II edycja) - ograniczenie niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - nabór zakończony

Nazwa programu: Programpriorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Cel zadania: Wspomaganie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z terenu województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na modernizacji źródeł ciepła i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
Okres wdrażania: w latach 2013-2015
Pula środków do rozdysponowania: 8.400.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy

Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - III edycja - nabór zakończony

Nazwa programu: "Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest"
Cel zadania: Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne
Okres wdrażania: w latach 2014-2015
Pula środków do rozdysponowania: 2.400.000,00 zł
Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy


 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalnie ścieków - II edycja - nabór zakończony

 Nazwa programu:  "Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków"
 Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
 Okres wdrażania: w latach 2013-2015
 Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł

 Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy