Przejdź do treści

Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt 22 maja

22 maja to również Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt, dzień, który podkreśla znaczenie uchwalonej przez Sejm RP w 1997 r. Ustawy o ochronie zwierząt.

Ustawa była pierwszym takim aktem prawnym w Polsce, który regulował ze zwierzętami domowymi, postępowanie człowieka gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz tymi wolno żyjącymi. Jesteśmy winni zwierzęciu  poszanowanie, ochronę i opiekę. Zgodnie z treścią art.1 ustawy: "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku. Natomiast w 2014 r. ustawa została zmieniona na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność zakazu dokonywania uboju rytualnego z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji w związku z art. 9 Konwencji   o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności. Wszyscy jesteśmy winni zwierzęciu poszanowanie i ochronę i opiekę.

To człowiek,  jako ostatni spośród innych stworzeń został powołany do istnienia, aby odpowiedzialnie i życzliwie powstałym światem zarządzać, bowiem nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach, jedynie na własny użytek wypożyczyliśmy ją dla naszych dzieci i powinniśmy zadbać, aby życiem na naszej planecie mogły się cieszyć przyszłe pokolenia.

Autor zdjęć: Piotr Wypych

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.