Przejdź do treści
logo

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.

Wnioski należy składać w ww. terminie do Sekretariatu:

  • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice;
  • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź;
  • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Opolu, ul. Oleska 123, 45-233 Opole;
  • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Poznaniu, ul. Sieradzka 29,  60-163 Poznań;
  • Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa

zgodnie z terytorialnym zakresem działania poszczególnych stacji chemiczno - rolniczych.

Dofinansowanie w formie dotacji, udzielane będzie na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa łódzkiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Formularze wniosków wraz z instrukcją i załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

  • WFOŚiGW w Łodzi  Link do zakładki programu
  • Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie http://schr.gov.pl w zakładce dotyczącej „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.