WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Multimedia

W zakładce Multimedia znajdziecie Państwo wszelkie materiały stworzone na potrzeby promocji WFOŚiGW w Łodzi oraz współfinansowane ze środków Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

powrót
09.07.2013

Dodatek Ekologiczny - 20 lat w trosce o środowisko cz. 2

WFOŚiGW w Łodzi - liderem w zakresie ochrony środowiska. W Łódzkiem wydajemy najwięcej w kraju na ochronę środowiska. Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że województwo łódzkie jest najbardziej proekologicznym regionem w Polsce.

Kryterium tego swoistego rankingu były wydatki w województwach poniesione na inwestycje służące ochronie środowiska. Łódzkie jest na pierwszym miejscu. GUS sprawdził, ile w minionym roku wyniosły nakłady m.in. na budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjne i urządzenia służące redukcji zanieczyszczeń. Z badania wynika, że największych wydatków - ponad 1,5 miliarda zł - dokonano w województwie łódzkim. To ponad 12 procent nakładów poniesionych w całym kraju. Łódzkie wyprzedziło m.in. Mazowsze i Wielkopolskę. Według raportu, w Łódzkiem na samą ochronę powietrza wydano ponad 350 mln zł. W województwie łódzkim są to m.in.: Elektrownia Bełchatów i Elektrociepłownia Dalkia w Łodzi, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Jeszcze większa kwota została przeznaczona na gospodarkę ściekową i ochronę czystości wód. Tutaj głównym źródłem zanieczyszczeń nie jest wcale przemysł. Dużą ich część stanowią natomiast ścieki komunalne.  W zeszłym roku na ochronę wód w naszym województwie wydano około 500 mln zł. Większość tych pieniędzy przeznaczona została na budowę kanalizacji, odprowadzających ścieki. Powstało ponad 300 kilometrów sieci kanalizacyjnych, zmodernizowane zostały trzy oczyszczalnie, rozpoczęto budowę szeregu nowych obiektów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tylko w 2011 roku rozdysponował na ochronę wód ponad 200 mln zł. Do długiej listy inwestycji mających służyć ochronie środowiska dodać należy jeszcze przedsięwzięcia finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczyły one m.in. termomodernizacji budynków. Docieplane były głównie obiekty użyteczności publicznej. Mieszkańcy naszego województwa wykorzystywali też szansę na dofinansowanie zakładania pomp ciepła i solarów w swoich domach.

Zachęcamy do przeczytania II części Dodatku Ekologicznego, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim w dniu 1 czerwca 2013 r.

20 lat w trosce o środowisko - część 2