WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Multimedia

W zakładce Multimedia znajdziecie Państwo wszelkie materiały stworzone na potrzeby promocji WFOŚiGW w Łodzi oraz współfinansowane ze środków Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

powrót
09.07.2013

Dodatek Ekologiczny - 20 lat w trosce o środowisko cz. 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi obchodzi w bieżącym roku jubileusz 20-lecie istnienia. Powołany został "do życia" w 1993 roku.

Początkowo działał jako samodzielna instytucja sektora finansów publicznych, natomiast od 2010 r. jest samorządową osobą prawną. Realizując nieprzerwanie misję finansowego wspierania zadań służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju - Fundusz, gospodarując środkami publicznymi, zapewnia pomoc przedsięwzięciom służącym poprawie stanu środowiska.

Zachęcamy do przeczytania I części Dodatku Ekologicznego, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim w dniu 27 kwietnia 2013 r.

 

20 lat w trosce o śodowisko - część 1