Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 22 maja

22 maja obchodzimy Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity). Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został zapoczątkowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, a jego celem było upamiętnienie konferencji w Nairobi (22 maja 1992), na której przedstawione zostały efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Bioróżnorodność oznacza w uproszczeniu zróżnicowanie życia na Ziemi. Mimo kilkuset lat wytężonej pracy botaników i zoologów nie wiemy dokładnie, ile gatunków żyje obecnie na Ziemi. Szacuje się, że do dziś opisano ok. 2 mln. zwierząt i roślin.  Bioróżnorodność biologiczna odnosi się zatem do zróżnicowania wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w każdym z ekosystemów lądowych, wodnych, sztucznych i naturalnych. Żywe organizmy tworzą zespoły ekologiczne, które wchodzą w skład całości naturalnego środowiska.  

Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka – z niszczeniem siedlisk np. pod inwestycje, w związku z intensywnym rolnictwem, z nadmiernym eksploatowaniem lasów, z zanieczyszczeniami, ze zmianami klimatu, z wędrującymi wraz z ludźmi gatunkami inwazyjnymi.

Autor zdjęć: Piotr Wypych

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.