Przejdź do treści

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęta do dalszej oceny.

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których wnioski złożone w pierwszym naborze w ramach Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”, zostały przyjęte do dalszej oceny.

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęta do dalszej oceny

Mając na względzie duże zainteresowanie jednostek OSP uczestnictwem w  przedmiotowym Programie, Zarząd Funduszu podjął działania zmierzające do zwiększenia budżetu Programu. W chwili wznowienia naboru wniosków w ramach Programu informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona w aktualnościach  na stronie internetowej Funduszu, dlatego prosimy o bieżący przegląd strony www.wfosigw.lodz.pl .

W chwili wznowienia Programu konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

Wnioski złożone w siedzibie Funduszu, a nie przyjęte do oceny z powodu wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie programu w trakcie pierwotnego naboru, nie będą rozpatrywane. Prosimy więc o ich odebranie do dnia 15.07.2019 r. Po tym terminie wnioski zostaną odesłane wnioskodawcom na adres wskazany w formularzu wniosku.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.