Przejdź do treści

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęta do dalszej oceny.

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których wnioski złożone w pierwszym naborze w ramach Programu Priorytetowego pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska”, zostały przyjęte do dalszej oceny.

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęta do dalszej oceny

Mając na względzie duże zainteresowanie jednostek OSP uczestnictwem w  przedmiotowym Programie, Zarząd Funduszu podjął działania zmierzające do zwiększenia budżetu Programu. W chwili wznowienia naboru wniosków w ramach Programu informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona w aktualnościach  na stronie internetowej Funduszu, dlatego prosimy o bieżący przegląd strony www.wfosigw.lodz.pl .

W chwili wznowienia Programu konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

Wnioski złożone w siedzibie Funduszu, a nie przyjęte do oceny z powodu wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie programu w trakcie pierwotnego naboru, nie będą rozpatrywane. Prosimy więc o ich odebranie do dnia 15.07.2019 r. Po tym terminie wnioski zostaną odesłane wnioskodawcom na adres wskazany w formularzu wniosku.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.