WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

 • 14.10.2016

  Wydłużony termin rozstrzygnięcia VI edycji Konkursu "EKOBELFRY"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż termin rozstrzygnięcia VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi został wydłużony. Decyzje o przyznaniu nagród będą podejmowane w terminie do dnia 28.10.2016 r.

  szczegóły

 • 20.05.2016

  VI edycja Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

  Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
  Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2015/2016. szczegóły

 • 20.05.2016

  III edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

  Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
  Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

  szczegóły

 • 29.04.2016

  Konkurs Ekologiczny magister i doktor

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę Funduszu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. szczegóły

 • 17.11.2015

  Wyniki II edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

  W dniu 04.11.2015 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Konkursowego powołanego na potrzebę oceny prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich nadesłanych w ramach II edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor".

  szczegóły

 • 01.10.2015

  Wyniki II edycji Konkursu "EkoAktywni"

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w II edycji Konkursu "EkoAktywni".

  szczegóły

 • 01.10.2015

  Wyniki V edycji Konkursu "Ekobelfry" za rok szkolny 2014/2015

  Zakończyła się V edycja Konkursu "EKOBELFRY". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody dla najlepszych EKOSZKÓŁ i EKOBELFRÓW za rok szkolny 2014/2015.

  szczegóły

 • 05.05.2015

  II edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi - ogłoszona

  Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
  Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.


  szczegóły

 • 05.05.2015

  V edycja Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi - ogłoszona

  Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "EKOBELFRY" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
  Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2014/2015.
  szczegóły

 • 23.04.2015

  WFOŚiGW w Łodzi ogłasza II edycję Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w II edycji Konkursu o nagrodę Funduszu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

  szczegóły

1 2 3 4