WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
27.11.2012

Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - rozstrzygnięty

WFOŚiGW w Łodzi pragnie poinformować, że dobiegła końca IV edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" i zostały przyznane nagrody pieniężne dla jej uczestników.  

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostały wnikliwie ocenione przez Kolegium Konkursowe powołane przez Zarząd Funduszu. Tematyka zgłaszanych do Konkursu działań była ciekawa i niezwykle różnorodna. Obejmowała m.in. zachowanie miejsc gniazdowania ptaków, ochronę cennej flory, ochronę miejsc lęgowych płazów, zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochronę mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt, zachowanie tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz zachowanie gatunków i odmian roślin ozdobnych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom i dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich laureatów na uroczystą Galę podsumowującą Konkurs, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 11.30 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z tegorocznymi najlepszymi STRAŻNIKAMI SIEDLISK PRZYRODNICZYCH województwa łódzkiego.

Do pobrania:

- Wyniki konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"