WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
02.11.2011

III edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - rozstrzygnięta.

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięto III edycję konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”. 


Kolegium Konkursowe III edycji konkursu ?Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" na posiedzeniu w dniu 24 października 2011r. oceniło 8 wniosków i wyłoniło 5 laureatów.

W dniu 28 października 2011 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dla laureatów konkursu 5 nagród finansowych w łącznej wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz 3 wyróżnienia za działania zgłoszone do konkursu dla Pana Ryszarda Leszczyńskiego, Gospodarstwa Agroturystycznego ?Politowizna" - Elżbieta Książkiewicz i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

 

 Listę laureatów konkursu i wysokość nagród:

 

 Lp.

 

 

 Nazwa działania

 Miejscowość/ Gmina

 Rodzaj nagrody

 Kwota nagrody
 brutto

 1.

 Andrzej Zinowski

Zachowanie siedliska przyrodniczego i tworzenie korzystnych warunków dla bytowania bobra europejskiego, licznych gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków

Budy Grabskie / Skierniewice

nagroda

I stopnia

5.000,00 zł.

 2.

 Maciej Stępień

Tworzenie i zachowanie miejsca gniazdowania dla chronionego prawem bociana białego

Bieniądzice / Wieluń

nagroda

II stopnia

2.000,00 zł.

 3.

 Andrzej Korwin 
 Kochanowski

Odbudowa starego uroczyska wodno-siedliskowego, grądu ze stawem

Nowy Bedoń / Andrespol

nagroda

III stopnia

1.000,00 zł.

 4.

 Janusz Baranowski

Zachowanie cennego siedliska przyrodniczego w dolinie rzeki Mrogi

Ziewanice / Głowno

nagroda

III stopnia

1.000,00 zł.

 5.

 Stefan Mozga

Zachowanie siedliska przyrodniczego i tworzenie korzystnych warunków do bytowania oraz gniazdowania ptaków

Słomków / Maków

nagroda

III stopnia

1.000,00 zł.

Łącznie

10.000,00 zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i serdecznie gratulujemy laureatom.