WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
17.11.2015

Wyniki II edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

W dniu 04.11.2015 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Konkursowego powołanego na potrzebę oceny prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich nadesłanych w ramach II edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor".

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska.

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi na wniosek Kolegium Konkursowego  przyznał nagrody w Konkursie dla 12 Laureatów.

Bardzo serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!