WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
16.06.2014

Konkurs "EkoAktywni" 2014 ogłoszony

Zapraszamy do udziału w Konkursie "EkoAktywni" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • w kategorii "organizacja pozarządowa": organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów. Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie;
  • kategoria "osoba fizyczna": osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego w trzech podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych, edukacja ekologiczna i innowacja ekologiczna. W podkategorii "ochrona siedlisk przyrodniczych" zgłoszenia dokonuje dana osoba fizyczna. W podkategorii "edukacja ekologiczna" zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. W podkategorii "innowacja ekologiczna" zgłoszeń dokonywać mogą m.in. samorządy gospodarcze, instytuty naukowe, związki przedsiębiorców, uczelnie wyższe, placówki badawcze.

Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:

1)    Organizacja pozarządowa;

2)    Osoba fizyczna, w podkategoriach:

  • ochrona siedlisk przyrodniczych,
  • edukacja ekologiczna,
  • innowacja ekologiczna.


Celem Konkursu "EkoAktywni" jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

Terminarz edycji Konkursu:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 30 września 2014 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 14 listopada 2014 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2014 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 60.000,00 zł.

Do pobrania: