WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
10.06.2013

III edycja Konkursu "EKOBELFRY" - ogłoszona

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „EKOBELFRY" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • EkoBelfer - nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • EkoSzkoła - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze.


Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2012/2013.

Terminarz III edycji Konkursu:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 30 września 2013 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 15 listopada 2013 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2013 r.


Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 95.000,00 zł.

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Ekobelfry

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie w kategorii Ekobelfer

Załącznik nr 2 - Zgloszenie w kategorii Ekoszkoła

Plakat - Ekobelfry 2013