WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
05.12.2011

Rozstrzygnięcie konkursów na dotację z dziedziny Edukacja Ekologicznaj

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięto już wszystkie konkursy na dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna w roku 2011 :

  • „Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez wydawnictwa albumowe"
  • „Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"
  • „Wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla szkół" - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"

 

?Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego poprzez wydawnictwa albumowe"

W ramach Konkursu złożono 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania środki. Najwyżej ocenione przez Kolegium Konkursowe zadania, którym przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu przedstawiamy poniżej:

Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Zadania Ilość uzyskanych punktów
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Łodzi "Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwie albumowym oraz poprzez to wydawnictwo pokazanie zagrożeń wynikających z braku poszanowania środowiska naturalnego przez człowieka" 36
Miasto Łódź Publikacja albumu fotograficznego "Mocarze czasu -pomnikowe drzewa ziemi łódzkiej" 33
Stowarzyszenie "Nasza Galeria" z siedzibą w Łodzi Album pn. "Łódzkie, warte utrwalenia i pokazywania" 31
Województwo Łódzkie Wydanie albumu "Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych":
cz.1 "Przedborski Park Krajobrazowy",
cz. 2 "Sulejowski Park Krajobrazowy",
cz. 3 "Spalski Park Krajobrazowy"
31

Zarządu Funduszu zwiększył pierwotną pulę środków przeznaczoną na konkurs - łączna wysokość przyznanego dofinansowania w Konkursie wyniosła 146.200,00 zł.


?Kampanie edukacyjno - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"

W ramach Konkursu złożono 17 wniosków o przyznanie dofinansowania. Wnioski pozytywnie ocenione, którym przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu przedstawiamy poniżej:

Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Zadania Ilość uzyskanych punktów
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi "Z nurtem łódzkich rzek" 49
Gmina Miasto Sieradz "Nowe Prawo Odpadowe- Nowy styl życia mieszkańców ziemi sieradzkiej". Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. 46
Stowarzyszenie Teatralno-Filmowe "EIKON" z siedzibą w Łodzi "Głęboki oddech" - kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca ochrony powietrza skierowana do mieszkańców województwa łódzkiego 45
Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana z siedzibą w Łodzi STOP marnowaniu żywności - z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa 44
OPEN 5 Karolina Szabert-Żołyńska z siedzibą w Łącku "Zgnieć butelkę - kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego" 44
Fundacja GAP Polska - Plan Globalnego Działania na Rzecz Ziemi z siedzibą w Warszawie Z energią na rzecz ochrony klimatu - kampania ekologiczne w szkołach i przedszkolach woj. łódzkie 42
Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach Dbanie o środowisko zaczyna się tutaj - kampania dotycząca zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami dla mieszkańców powiatu pabianickiego 42

Łączna wysokość przyznanego dofinansowania w Konkursie wyniosła 506.050,00 zł.


?Wydanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych dla szkół" - informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego"

W ramach Konkursu złożono 10 wniosków o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania środki. Najwyżej ocenione przez Kolegium Konkursowe zadania, którym przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu przedstawiamy poniżej:
Nazwa Wnioskodawcy Nazwa Zadania Ilość uzyskanych punktów
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi Wykonanie i dystrybucja 200 kompletów zestawów edukacyjnych pn. "Gra edukacyjna - Bioróżnorodność Polski" 48
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi Drzewa Polski - gra w rodzinki 43
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z siedzibą w Łodzi Ekologiczny pajączek 40
Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych Stowarzyszenie Ekonatura z siedzibą we Wrocławiu Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych w województwie łódzkim poprzez treści miesięcznika "Ekonatura" 39
Stowarzyszenie Teatralno-Filmowe "EIKON" z siedzibą w Łodzi Clean Team - pakiet edukacyjny dla uczniów klas IV-VI wybranych szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. 39
Fundacja Sztuka Na Bruku z siedzibą w Łodzi Parki Krajobrazowe Ziemi Łódzkiej - program edukacyjny dla klas IV-VI szkoły podstawowej województwa łódzkiego 38

Zarządu Funduszu zwiększył pierwotną pulę środków przeznaczoną na konkurs - łączna wysokość przyznanego dofinansowania w Konkursie wyniosła 362.455,00 zł

 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom, którzy wzięli udział w Konkursach, a laureatom życzymy udanych realizacji projektów.