WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
02.03.2012

Konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia".

Wnioski można składać do dnia 13.04.2012 r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja ekologiczna pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?
Harmonogram rzeczowo?finansowy zadania
Oświadczenie o braku zobowiązań wobec zus i us oraz o zaciągniętych kredytach/pożyczkach
Wniosek na rok 2012 o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach konkursu pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?
Karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania do wniosku o udzielenie dofinansowania w formie dotacji złożonego w ramach konkursu pn. ?Moja wymarzona ekopracownia?