WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
29.06.2012

Informacja dot. ogłoszenia konkursu na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje ...

iż w bieżącym roku rezygnuje z ogłoszenia konkursu na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej polegające na wydaniu albumu promującego walory przyrodnicze województwa łódzkiego.