WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
11.01.2012

Planowane ogłoszenie konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej konkursów w 2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2012 WFOŚiGW w Łodzi planuje ogłoszenie konkursów z dziedziny Edukacja Ekologiczna na następujące zadania:

  1. utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - termin ogłoszenia:styczeń 2012 r.
  2. zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej ?Moja idealna ekopracownia" - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego - termin ogłoszenia: luty 2012 r.
  3. wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego - termin ogłoszenia: czerwiec 2012 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna, które nie kwalifikują się do rozpatrywania w ramach ww. planowanych konkursów, można składać w trybie ciągłym do dnia 30.09.2012r.

Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce ?Konkursy".