WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
01.02.2017

Konkurs "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

Wnioski będzie można składać w terminie od 19.06.2017r. do 21.07.2017r. do godz. 1430, na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Do pobrania: