WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
03.11.2016

Wyniki Konkursu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

Rozstrzygnięcie drugiego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs o dotację na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach II edycji Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków". Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 2 parków. 
Poniżej zamieszczamy wykaz zadań rozpatrzonych pozytywnie:
Lp. Nazwa Wnioskodawcy
   Nazwa zadania Przyznana kwota dofinansowania (zł)
1. Miasto Łódź Rewaloryzacja części parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi   4.153.000,00
2. Gmina Miasto Rawa Mazowiecka Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej  2. 197.000,00

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.