WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
14.12.2015

Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 11.12.2015 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016".

W ramach Konkursu złożono 302 wnioski o przyznanie dofinansowania. Zarząd Funduszu przyznał dofinansowanie dla 164 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym przez Kolegium Konkursowe. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

Do pobrania:

Wszytskim dziękujemy za udział w Konkursie, a Laureatom życzymy udanej realizacji projektów.