WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
01.10.2015

Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego" - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - II edycja.

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto konkurs o dotacje na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach II edycji Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków".

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 11 parków. Poniżej zamieszczamy wykaz zadań rozpatrzonych pozytywnie.

Do pobrania:

Wszystkim dziękujemy za udział w Konkursie, a laureatom życzymy udanej realizacji przedsięwzięć.