WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
11.09.2015

Informacja dla Wnioskodawców przygotowujących się do udziału w Konkursie "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisu punktu 3.2 Karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego, wyjaśniamy, iż w punkcie tym należy wpisać liczbę uczniów/dzieci z placówki realizującej Projekt biorących bezpośrednio w nim udział, natomiast w punkcie 3.3. należy określić liczbę uczniów/dzieci spoza placówki realizującej Projekt biorących bezpośrednio w nim udział (np. dzieci/uczniowie z innych szkół i przedszkoli).

 

.