WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
17.08.2015

Konkurs na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż termin rozstrzygnięcia pierwszego Konkursu o udzielenie dotacji realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja został wydłużony. Decyzje o dofinansowaniu będą podejmowane w terminie do dnia 30.09.2015r.

.