WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
13.07.2015

Rozstrzygnięcie konkursu "Moja wymarzona ekopracownia - 2015"

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza wyniki konkursu "Moja wymarzona ekopracownia - 2015". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczony jest wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

Uwzględniając trud jaki włożyli Wnioskodawcy w przygotowanie projektów, Zarząd podjął decyzję o znacznym zwiększeniu pierwotnie planowanej na Konkurs puli środków, co pozwoliło na udzielanie wsparcia dla ponad 160 projektów. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie,  podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Szczegóły dotyczące projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a szkołom które otrzymały dofinansowanie, życzymy udanej realizacji projektów.

Pliki do pobrania: