WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
17.06.2015

Rozstrzygnięcie konkursu "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza wyniki konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015”.

Poniżej zamieszczony jest wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Szczegóły dotyczące projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

Dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy udanej realizacji projektów.

Do pobrania: