WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
08.05.2015

Rozstrzygnięcie Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego". Poniżej, w plikach do pobrania, zamieszczony jest wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Szczegóły dotyczące projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców. Dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy udanej realizacji projektów.

Do pobrania: