WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
31.12.2014

Edukacja Ekologiczna w 2015 roku

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w roku 2015 wszystkie wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane w trybie konkursowym.

Do realizacji planowane są następujące konkursy:

  1. Konkurs na przeprowadzenie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych - termin ogłoszenia: styczeń 2015, z pulą środków na poziomie 5,9 mln zł,
  2. "Moja wymarzona ekopracownia"- termin ogłoszenia: marzec 2015, z pulą środków na poziomie 3 mln zł,
  3. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" - termin ogłoszenia marzec 2015, z pulą środków na poziomie 0,5 mln zł,
  4. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2015/2016 - termin ogłoszenia: sierpień 2015, z pulą środków na poziomie 2 mln zł,
  5. Konkurs "Doskonalenie kadr ochrony środowiska - studia podyplomowe" - termin ogłoszenia: wrzesień 2015 z pulą środków na poziomie 0,3 mln zł.

Regulaminy konkursów oraz formularze wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Funduszu.
Wnioski o dotację złożone poza naborami konkursowymi nie będą rozpatrywane.