WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
11.12.2014

II Edycja Konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Łodzi w dniu 11.12.2014 r. podjął decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu dodatkowych wniosków w ramach Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej: