WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
09.04.2014

Konkurs na dotację " Doskonalenie Kadr Ochrony Środowiska - studia podyplomowe"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Doskonalenie kadr ochrony ochrony środowiska - studia podyplomowe”.

Konkurs skierowany jest do organizatorów studiów podyplomowych i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr zajmujących się ochroną środowiska tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych z województwa łódzkiego, poprzez stworzenie możliwości dokształcania się w tej formie.

Wnioski można składać do dnia 31.05.2014 r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania: