WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
02.01.2014

Edukacja ekologiczna - konkurs dla szkół i przedszkoli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza I edycję Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i ich zespołów: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego. W imieniu placówek wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę (np. stowarzyszenie, fundacja). W ramach I edycji Konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla programów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014. Do Konkursu nie mogą przystąpić szkoły/przedszkola, które są w trakcie realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu lub posiadają czynne umowy dotacji tj. takie do których nie zostały jeszcze złożone dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów ekologicznych i rzeczowych zadania.

Pula środków: 1.700.000,00 zł. (jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: do 14.02.2014 r.

Regulamin Konkursu i formularze wniosków do pobrania znajdują się w zakładce "Konkursy" - "Konkursy na dotację Funduszu" i są także do pobrania poniżej.

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.
Uwaga! W roku 2014 wnioski o dotację na realizację szkolnych i przedszkolnych programów edukacji ekologicznej będą rozpatrywane wyłącznie w ramach w/w Konkursu. Nie przewiduje się przyjmowania ich w trybie ciągłym.

 

Do pobrania:

Regulamin_Konkursu_EE_2014

Wniosek_konkursowy_EE_2014

Załączniki do wniosku