WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
02.01.2014

Zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej rozpatrywane w trybie konkursowym w roku 2014

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2014 WFOŚiGW w Łodzi planuje ogłoszenie następujących konkursów z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.:

1)    "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" - termin ogłoszenia: styczeń 2014, przy czym Konkurs realizowany będzie w dwóch edycjach tj. na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015. Informacja o terminie realizacji danej edycji będzie zamieszczana na stronie internetowej informacja Funduszu. Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach I edycji Konkursu, o której mowa powyżej wyłączone są szkoły/przedszkola, które są w trakcie realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu lub posiadają czynne umowy dotacji, do których nie zostały jeszcze złożone dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów ekologicznych i rzeczowych zadania.

2)    "Moja wymarzona ekopracownia" - termin ogłoszenia: luty 2014;

3)    Konkurs na organizację studiów podyplomowych - termin ogłoszenia: luty 2014;

4)    "Przyszkolne ogródki dydaktyczne" - termin ogłoszenia: kwiecień 2014. Konkurs przewidziany jest jedynie dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Wnioski na zadania realizowane przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i ich zespoły: podstawowe, gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa łódzkiego będą rozpatrywane jedynie w ramach ww. wymienionych Konkursów.

Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce "Konkursy" - "Konkursy na dotację Funduszu".

Wnioski na realizację zadań nie objętych konkursami będą rozpatrywane w trybie ciągłym.

Z dniem 10 stycznia 2014 roku wznawia się nabór wniosków o dotacje w trybie ciągłym dla zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna.