WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
27.09.2013

Konkurs na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizacji przez doktorantów prac badawczych służących ochronie środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach dziedziny Badania Naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska ogłasza:

Konkurs na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizacji przez doktorantów prac badawczych służących ochronie środowiska

Wnioski o dotację można składać w terminie do dnia 29 listopada 2013r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!


Do pobrania: